: OM OSS

Oss, det er Synnøve Aslesen og Helge Haugen.

Vi eier verksted og butikk - Sliperiet - og driver dette på hobbybasis i fritida.

Synnøve har alltid hatt interesse for stein og mineraler, og har med dette som drivkraft, bygget opp brei kunnskap innen geologi. Gjennom kurs og erfaring har hun opparbeidet innsikt og kunnskaper i sliping av stein og tilvirkning av smykker.

Helge er bladmann og skribent av yrke. På ulike kurs, blant anna flere på Akademiet på Rauland, har han skaffa seg kunnskaper og erfaring med sølvarbeid.